Idrott

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Moderaterna står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. 

Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för många människor. Den skapar samtidigt förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är det oroande att barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar eller aldrig börjar idrotta. 

Idrott är en viktig del av civilsamhället. Idrotts- och fritidsytor i form av idrottsanläggningar, utomhusgym, motionsspår, badplatser och skidspår ger stockholmare utökade möjligheter till motion och rörelse i sin närmiljö.

Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas både avseende spets och bredd. Detta handlar om att erbjuda alla barn och ungdomar möjligheter till träning och tävling på olika nivåer. För att det ska vara möjligt att genomföra de omfattande investeringarna som behövs under kommande år så behöver kommuner och externa aktörer bidra tillsammans. I Stockholms stad har ett nära samarbete med externa byggaktörer lett till kraftigt ökade investeringar i både nya idrottsanläggningar och renoveringar av befintliga. Det är bra för stockholmarna. 

All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde. Målet är att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten. 

Vi ser att ordningsstörningar och sexuella trakasserier förekomma i exempelvis simhallar. De som blivit utsatta ska inte begränsas, utan förövarna ska stoppas. Moderaterna värnar också tryggheten kring våra anläggningar och ska därför fortsatt verka för tryggare idrottsplatser. 

Därför vill Moderaterna:

  • Fler idrottstimmar i skolan.
  • Möjliggöra för fristående och ideella aktörer att tillsammans skapa nya idrottsanläggningar
  • Att idrottsanläggningar ska vara en trygg miljö
  • Stärk idrottens roll på fritidshemmen.
  • Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande.
  • Utveckla Idrottslyftet till att även omfatta äldre.

Hur många fler idrottstimmar i skolan tycker du borde införas?

0
Medel
100 +