HBTQ

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Moderaterna är partiet som står bakom individens frihet. Frihet att själv bestämma över ditt egna liv och inte minst i vem du är och vem du älskar. HBTQ-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. 

HBTQ-personer löper också en större risk för att drabbas av kränkningar samt hedersnormer och hedersförtryck. Vi får inte luras av att tro att identitetsfrågorna kan lösas med fina ord om satsning och certifiering om det inte på riktigt påverkar individernas livssituation. Politiken behöver ta ett nytt grepp om frågorna. 

Vi behöver öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet. Det är också viktigt att vi inför HBTQ-strategier i fler kommuner och landsting. Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. 

Därför vill Moderaterna:

  • Öka kunskapen om hatbrottslagstiftningen i hela rättsväsendet
  • Fler hatbrott måste utredas och klaras upp
  • Att blod ska ges på lika rättigheter

Håller du med om att kunskapen om hatbrottslagstiftningen i rättsväsendet behöver ökas?

Nej
Medel
Ja