Grönska

Den stadsnära grönskan, med parker och närheten till naturen, gör Stockholm till världens vackraste huvudstad. Moderaterna vill utveckla Stockholms gröna värden.

Det behövs fler träd, planteringar, gröna tak och urbana odlingar. Vi värnar den biologiska mångfalden och stockholmarnas närhet till gröna oaser. Vi vill se en grönare och mer hållbar stadsmiljö och satsa på att parker kan användas för rekreation året om. 

Moderaterna verkar för en långsiktigt hållbar, grön struktur som möter befolkningsökningen och kommande generationers behov. Urban grönska och vatten har positiv inverkan på stadsmiljö och livskvalitet, men också stora positiva effekter på den biologiska mångfalden. För Stockholm handlar det om att bevara och utveckla grönområden för att skapa mest och bäst nytta på rätt platser. 

Moderaterna vill skapa utrymme för såväl odlingar som gröna tak när nya stadsdelar byggs. Plantering i stadsmiljöer leder till upptag av koldioxid från atmosfären och bidrar till att rena luft, reglera temperatur och motverka översvämningar samtidigt som det ger en trivsam miljö för stockholmarna. 

Därför vill Moderaterna:

  • Rusta upp fler parker och lekplatser
  • Stärka skötseln av natur- och kultreservat
  • Öka stockholmarnas tillgänglighet till grönska
  • Värna och stärka den biologiska mångfalden
  • Stärka arbetet med grönytekompensation

Tycker du att värnandet av grönskan i Stockholm är viktigt?

Nej
Medel
Ja