Gängkriminalitet

Gängvåldet eskalerar i Sverige. Det sker i genomsnitt en skjutning eller sprängning varje dag. Sverige ligger i Europatoppen för dödligt, gängrelaterat, skjutvapenvåld. Det här är ett stort hot mot Stockholm och Sverige, som den socialdemokratiska regeringen inte klarar av att hantera. Moderaterna vill genomföra stora förändringarna för att knäcka gängen. 

I Stockholm har de kriminella nätverken ökat från 39 stycken, år 2015 till, 52, år 2021 – en ökning med ca 33 procent. Samtidigt har antalet poliser minskat med nästan 500 i Stockholm under den socialdemokratiska regeringen.

Moderaterna vill fördubbla straffen för gängkriminella. Det handlar om att införa en straffskärpningsgrund i brottsbalken som leder till dubbla straff för ett antal brott som har koppling till uppgörelser i kriminella gäng. En sådan gängbestämmelse finns redan idag i Danmark och den användes när svenska gängkriminella dömdes till långa fängelsestraff för en dödsskjutning.

Det ska också vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar får långa fängelsestraff och att polisen får bättre möjligheter att slå till mot gängen. Med gäng menas grupper som begår allvarliga brott, i första hand grova våldsbrott. Men det kan också handla om grova narkotikabrott eller systematiska bedrägerier.

Moderaterna föreslår att det ska vara möjligt för polisen att avlyssna gängmedlemmar i förebyggande syfte. Polisen får då möjlighet att stoppa allvarliga brott innan de begås. Den möjligheten finns idag för terrorist- och spioneribrott. Moderaterna menar att förebyggande avlyssning även ska vara möjligt för grova brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Med vårt förslag skulle det vara en domstol som beslutar om polisen ska få tillstånd till förebyggande avlyssning. 

Idag är det inte möjligt för privatpersoner att vittna anonymt i domstol. Men gängens våldskapital bidrar till att många inte vill eller vågar vittna. Det gör den organiserade brottsligheten särskilt svår att utreda. Vi vill därför att ett system med anonyma vittnen införs som förenklar för vittnen att våga berätta om vad de sett. En sådan möjlighet finns sedan år 2001 i Norge.

Moderaternas förslag:

  • Fördubbla straffen för gängkriminella genom att införa en straffskärpningsgrund för vissa allvarliga brott.
  • Inrätta ett straffrättsligt förbud mot att vara med i kriminella gäng.
  • Ge polisen möjlighet att avlyssna gängkriminella utan att det finns en konkret brottsmisstanke.
  • Inför ett system med anonyma vittnen i Sverige.

Vilken åtgärd tycker du är viktigast för att kross gängkriminaliteten?

Dubbla straffen
Medel
Anonyma vittnen