Försvar

Sveriges försvar ska säkra vårt land och vårt sätt att leva. Ryssland ökar sin militära förmåga, vilket gör vårt närområde mer osäkert. Därför vill Moderaterna stärka försvarets förmåga att skydda Sverige året runt i fred, kris och krig, enskilt och tillsammans med andra. 

Just nu står Sverige inför en breddad hotbild. Hotet mot vår säkerhet är inte bara militärt, utan också politiskt och ekonomiskt. Dessutom kommer hotet från fler håll än för några år sedan. Vi behöver göra mer för att säkra Sveriges försvarsförmåga, ekonomiska konkurrenskraft, politiska handlingsfrihet och mer för att värna demokrati och mänskliga rättigheter. 

Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Därför måste vi ge försvaret mer pengar. Sverige är i dag det land runt Östersjön som lägger lägst andel av BNP på försvaret. Det är inte rimligt. Det rådande säkerhetsläget kräver att vi bygger en långsiktig och stark svensk försvarsförmåga. 

Nato utgör ryggraden i den europeiska säkerhetsordningen. Moderaterna har under lång tid förordat ett medlemskap för att bygga trygghet tillsammans med andra.  Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. 

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska redan 2025 ha ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP för att kunna ha ett starkare försvar.

Tycker du Sverige bör gå med i NATO?

Nej
Medel
Ja