Förstärkt vård för sexuellt våldsutsatta

Den som blivit utsatt för ett sexuellt trauma löper långt mycket högre risk för självmord. Det är viktigt med ett snabbt och bra omhändertagande av den som blivit utsatt och att säkra bevisning. Men det behöver även finnas ett bra omhändertagande och hjälp med bearbetning för den som berättar om sitt trauma långt senare.  

Därför vill Moderaterna:

  • Att kompetensen som finns på Södersjukhusets sverigeunika akutmottagning för våldtagna sprids till alla akutmottagningar i hela länet. Ingen våldtagen kvinna ska behöva sättas i en taxi från ett sjukhus till ett annat. 
  • Förstärka vården för sexuellt våldsutsatta med bland annat psykiatrisk vård för PTSD. 

Hur mycket tycker du att vi ska bygga ut vården för sexuellt våldsutsatta?

Lite
Medel
Mycket