Företagande

Stockholmsregionen är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Stockholms län står för närmare 40 procent av Sveriges totala BNP-tillväxt och skapat ungefär hälften av alla nya jobb i det svenska näringslivet. Vår gemensamma välfärd byggs av människor som startar och växer företag. Fyra av fem jobb skapas i småföretag men alla företag behövs för att skapa ett starkare och rikare Sverige och stockholmsregion.

70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Vi moderater menar tvärtom att svenska företag behöver goda villkor, lägre skatt, enklare och färre regler samt en offentlig verksamhet som är mer inriktad på service och att hjälpa seriösa aktörer att lyckas snarare än att lägga skatter, regelverk och hinder i vägen.

Sverige är bland de länder som har haft lägst tillväxt per person sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014. Det är Sveriges historiska tillväxt som skapat det välstånd vi lever i idag. Ska Sverige kunna fortsätta vara ett rikt välfärdsland behöver tillväxten bli högre.

För att öka tillväxten och produktiviteten krävs det flera åtgärder. Moderaterna vill bland annat sänka bolagsskatten och kraftigt minska företagens regelkrångel. En stor skattereform och en bidragsreform med fokus på arbetslinjen är ytterligare exempel på hur vi kan stärka tillväxten i landet.

Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd och ekonomiska tillväxt. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga ta steget att starta företag. Tillgången till kompetent arbetskraft och fler duktiga entreprenörer behövs och därför vill vi att kunskapsfokuset i skolan skärpts. 

Med en växande ekonomi blir kakan större att dela på. Det är ekonomisk tillväxt, företag som startar och växer som är grunden för vår gemensamma välfärd. 

Därför vill Moderaterna:

  • Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
  • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
  • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
  • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
  • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
  • Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Sänka bolagsskatten
  • Minska företagens regelkrångel
  • Göra det mer lönsamt att arbeta

Tycker du att det borde bli mer lönsamt att arbeta?

Nej
Medel
Ja