Flyget

Vi behöver flyget eftersom det långsiktigt stärker jobb och tillväxt inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Vi klarar oss inte utan goda förbindelser mellan norra och södra Sverige, eller till och från Stockholm. Flyget är mitt uppe i en snabb omställning med ökad användning av biobränslen, vätgas och utveckling av elflyg. Det är en utveckling Moderaterna bejakar. 

Sverige är ett handelsberoende land med blicken ut mot världen och med stora behov av internationell tillgänglighet. Arlanda är en viktig förutsättning för detta. Varje år reser över 26 miljoner passagerare till och från flygplatsen. Den siffran väntas kommer enligt beräkningar att öka till 40 miljoner passagerare år 2040. 

Swedavia menar att vi behöver bygga ut Arlanda redan år 2035 för att möta det ökade antalet passagerare. Regeringen har dock förhållit sig passiv och inte ens låtit den utredning som arbetar med frågan om Arlanda att lägga fram ett förslag om utbyggnad av flygplatsen. 

Moderaterna vill bygga ut Arlanda och infrastrukturen kring flygplatsen med målet att bli Nordens ledande flygplats, en hubb för jobb och tillväxt, med fler direktflyg ut i världen.

Regeringen har beslutat att lägga ned Bromma flygplats, med motiveringen att det är möjligt att flytta flygtrafiken till Arlanda istället. Detta trots att inga löften getts vad gäller en utbyggnad av Arlanda för att säkerställa flygkapaciteten. En förtida nedläggning av Bromma flygplats skulle därför komma att påverka svenska företag och jobb negativt. Det är ett slag mot vår konkurrenskraft eftersom Sverige är beroende av ett fungerande inrikesflyg. Det skulle även hota de regionala flygplatsernas överlevnad, vilket medför ett kraftigt försämrat beredskapsläge.  

Riksdagens trafikutskott har dock sagt nej till regeringens vilja om en snabbnedläggning av Bromma flygplats. För Moderaterna i Stockholm har linjen sedan länge varit tydlig: att flytta flyget från Bromma är inte aktuellt så länge det inte finns en plan för Arlanda med kraftfulla investeringar där både kapacitet och tillgänglighet till och från flygplatsen ökar. Därefter är vi öppna för en diskussion om Brommas framtida utveckling som är förankrad i verkligheten.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill bygga ut Arlanda med målet att Arlanda ska bli den ledande flygplatsen i Norden.
  • Avskaffa flygskatten.
  • Satsa på utvecklingen av fossilfria bränslen till flyget och utvecklingen av elflygplan
  • Satsa på elektrifiering av våra flygplatser för att möjliggöra eldrivna inrikesflyg.

Tycker du att Arlanda borde byggas ut?

Nej
Medel
Ja