EU:s budget 

Moderaterna arbetar för att strama åt EU:s budget och att rikta om den mot investeringar som bygger långsiktig konkurrenskraft, till exempel i forskning och innovation. Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Med en stram budget håller vi även nere Sveriges EU-avgift.

EU:s budget ska användas på rätt sätt och vi ska göra allt vi kan när det handlar om att värna svenska intressen och skattebetalarnas pengar.

Moderaternas säger nej till nya EU-skatter.

Skatter ska beslutas i Sverige – kommunalt, regionalt eller i riksdagen. Den typen av plånboksfrågor ska inte flyttas till Bryssel.

På skatteområdet kan EU-samarbetet däremot bidra i kampen mot skattefusk och ekonomisk brottslighet. EU:s framgångar mäts av vår förmåga att förbättra vardagen för medborgare och villkoren för våra företag – inte av storleken på budgeten.

Europa behöver en modern ekonomisk politik, inriktad mot tillväxt, innovation, digital omställning och att lösa gränsöverskridande frågor, som vår gemensamma trygghet och säkerhet.

Ett svenskt medlemskap i euron är inte aktuellt för Moderaterna. Det kan bli aktuellt först den dag då det finns ett brett folkligt stöd i Sverige för euron och om det på allvar skulle förbättra svensk ekonomi.

  • Nej till EU-skatter
  • Håll nere Sveriges EU-avgift
  • Mindre bidragspolitik

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

  • Striktare krav på utbetalningar av EU-medel
  • Försvarat de svenska rabatterna på EU-avgiften
  • Ett nytt ramverk för ekonomiskt stöd till Ukraina
  • Säkerställt att EU:s klimatpengar kan användas för att investera i ny kärnkraft

Tycker du det bör införas nya EU-skatter?

Nej
Moderaterna
Ja