Epatraktorer

Moderaterna vill värna ungas möjlighet att köra epatraktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Vi har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och i stället bevara nuvarande åldersgräns som är 15 år. Dessutom tycker vi att epatraktorer ska få framföras i en något högre hastighet, en maxhastighet på 45 km/h.

  • Stoppa höjd åldersgräns för att få köra epatraktor

Vill du behålla åldersgränsen för epatraktorer?

Nej
Moderaterna
Ja