Ekonomi & jobb

För att stärka drivkrafterna till jobb vill Moderaterna sänka skatten på arbete – främst på låga inkomster. Det är rätt för att det leder till fler jobb. Dessutom är det rättvist att flit och ansträngning lönar sig. Men Moderaterna är också det parti som vill sänka skatten mest för de som har jobbat – för landets pensionärer.

Om Sverige ska kunna fortsätta vara ett rikt välfärdsland behöver vi stärka tillväxtförutsättningarna. Sverige har haft en låg tillväxt per person under lång tid. Att den historiskt låga tillväxten per capita ser ut att bestå under flera år är ett tecken på att tillväxtpolitiken inte är tillräckligt bra. En bred palett av åtgärder måste till, om Sverige ska kunna växa lika snabbt eller snabbare än andra utvecklade länder.  

Moderaterna vill snarast möjligt genomföra en bidragsreform – för att pressa tillbaka bidragsfusk och säkra att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

Det är framför allt företag som skapar jobb och tillväxt. Sverige är på många sätt ett bra land för företagare. Men att driva företag i Sverige behöver bli enklare. Vi vill utforma villkor och skatter för landets företagare på ett sätt som inte lägger orimliga bördor på företagare. Lagar och regler ska vara enkla att tillämpa. För oss är det viktigt att undvika regelkrångel, byråkrati och onödig administration i största möjligaste mån, eftersom vi vet hur viktigt det är för företag och företagare.

Moderaterna vill sänka skattetrycket generellt och just att sänka skatten på arbete är extra viktigt. Vi gör det för att det är rätt – det leder till att fler kommer i arbete – och vi gör det för att det är rättvist att ansträngning ska löna sig.

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt. I statsbudgeten för 2022 sänkte Moderaterna skatten för alla som arbetar. Det gör att den som jobbar heltid nu får 1800 kronor mer i plånboken varje år. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete. 

Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär det lönar sig mer att gå från bidrag till arbete, också på sikt. Tillsammans med Moderaternas reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låga och medelstora inkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Moderaternas förslag:

  • Jobbskatteavdraget ska förstärkas, vilket innebär sänkt skatt för alla som arbetar.
  • Inför ett bidragstak, så att summan av alla bidrag inte får vara högre än 75 procent av lönen för ett vanligt arbete.
  • Sätt upp ett konkret mål om att företagare inte ska behöva lägga mer tid och pengar på att följa lagar och regler.

Hur stor andel av jobben i Sverige tror du skapas av småföretagare?

0%
Medel
100%