Ekonomi i balans

Moderater värnar en ekonomi i balans och sunda finanser. Med en ekonomi i balans läggs förutsättningar för att kunna investera i framtiden. Det är därför moderater inte lovar allt till alla, men vi håller det vi lovar. 

Genom att prioritera en politik som leder till fler i arbete skapas möjligheter för fler i arbete och mindre pengar går till de som inte arbetar. Det gör att det finns resurser över att satsa på framtiden. 

Ska kommuner och regioner klara välfärden framöver är det av stor vikt med en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi. Det säkrar skyddsvallar i ekonomin och gör att kriser kan överbryggas.

Moderater arbetar för att såväl kommun som region ska vara välskötta. Det är en viktig förutsättning för att kunna leverera en kärnverksamhet med hög kvalitet. Exempelvis är Moderatstyrda Region Stockholm den enda regionen under 15 års tid som inte gått med underskott eller höjt skatten och Stockholms stad har under hela mandatperioden uppvisat en stark ekonomi som gör att staden har högsta kreditbetyg hos Standard & Poor’s samtidigt som skatten har kunnat sänkas. 

Moderaternas förslag:

  • Värna en ekonomi i balans. Sunda budgetförutsättningar för en långsiktigt hållbara ekonomisk utveckling
  • Vi prioriterar alltid kärnverksamhet, vård, skola, äldreomsorg och kollektivtrafik. 

Hur tror du man får en ekonomi i balans på lång sikt?

Höjda skatter
Medel
Fler jobb