Digitalisering

Sverige ska vara världsledande på digitalisering och Moderaterna vill att hela landet ska få tillgång till snabbt internet. Det är avgörande för att kunna bo, arbeta och vara delaktig i samhället i hela landet. Därför vill vi prioritera utbyggnad av bredband i hela landet. 

Artificiell intelligens (AI) har potential att förändra världen lika mycket som internet. Sveriges och Stockholms framtida ekonomiska tillväxt bygger också i stor utsträckning på hur väl vi lyckas fånga upp de möjligheter som AI erbjuder. 

Moderaterna vill därför inrätta ett institut för artificiell intelligens. AI kan även göra stor skillnad för kvaliteten i offentlig verksamhet. Myndigheten för digital förvaltning bedömer att Sverige kan spara 140 miljarder per år genom att införa AI-teknik i all offentlig verksamhet. Moderaterna vill möjliggöra att data samlas in för att genom AI kunna effektivisera välfärden så att personalen kan fokusera på sina huvuduppgifter och då skapar mer kvalitet. 

Vi vill också se att alla som önskar digital post ska erbjudas detta. Genom digitala brevlådor kan myndigheter snabbt och smidigt skicka ut brev digitalt. Moderaterna vill att alla myndigheter ska erbjuda digital post för att möjliggöra detta. 

Därför vill Moderaterna:

  • Prioritera arbetet med bredbandsutbyggnad i hela landet
  • Inrätta ett nationellt institut för AI som konkret ska arbeta med att ställa om samhället till mer AI
  • Alla myndigheter ska erbjuda digital post, till de som önskar det
  • Offentlig sektor ska bli bättre på att erbjuda enkla digitala lösningar

Hur viktigt tycker du det är att Sverige ska vara världsledande på digitalisering?

Inte viktigt
Medel
Mycket viktigt