Demokrati och mänskliga rättigheter

Europasamarbetet bygger på frihet, demokrati, respekt för rättsstaten, oberoende domstolar samt yttrandefrihet och fria medier. När sådana värden utmanas måste det få konsekvenser. Moderaterna anser ytterst att inga utbetalningar av EU-medel ska göras till länder som bryter mot rättsstatens principer.

Moderater har därför kämpat för att en så kallad rättsstatsmekanism ska komma på plats inom EU, för att säkra att skattebetalares pengar inte ska försvinna till korruption och maktmissbruk.

Vi behöver också öka jämställdheten, stärka skyddet mot diskriminering, förstärka arbetet mot hatbrott och öka insatserna mot antisemitism.

Vi vill även att alla registrerade partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU, så lika rättigheter och fri rörlighet gäller även för regnbågsfamiljer

Moderaterna står upp för varje människas fri- och rättigheter – och på denna grund vilar även Europasamarbetet.

Grundlagsskydda aborträtten. Allt annat är fel.

Den svenska abortlagstiftningen är ett föredöme och det bästa vore om den kunde gälla i alla EU:s medlemsländer. Så ser däremot verkligheten inte ut. Vi vill inte förhandla vår svenska abortlagstiftning med 26 andra länder, om exempelvis till och med vilken vecka fri abort ska vara tillåtet. Inte heller formerna för svensk hälso- och sjukvård.

Rätten till abort är däremot en rättighet, och som en sådan hör den hemma i EU:s så kallade rättighetsstadga – och tillgång till fri och säker abort bör, på ett eller annat sätt, råda i alla medlemsländer.

 • Grundlagsskydda rätten till abort
 • Hatbrott ska kriminaliseras i hela EU
 • Stärk arbetet mot antisemitism 
 • Fri rörlighet för regnbågsfamiljer
 • Inga EU-medel till länder som bryter mot rättsstatens principer
 • Sätt press på kandidatländer att respektera minoriteters rättigheter   

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

 • Vi har stått upp för aborträtten i hela EU och globalt
 • Varit med och infört den så kallade rättsstatsmekanismen som villkorar utbetalningar av EU-medel
 • Drivit på för fri rörlighet för regnbågsfamiljer
 • EU har antagit den första hbtqi-strategin någonsin
 • Stärkt mediefrihet och ökat skydd för journalister

Tycker du att rätten till abort ska grundlagsskyddas i hela Europa?

Nej
Moderaterna
Ja