Cykel

Cykelns betydelse i samhället ökar och Moderaterna driver en modern politik för cykling. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att cykla i Stockholm och infrastrukturen ska succesivt byggas ut för att skapa ett sammanhängande cykelnät. Det är viktigt för att klara såväl framkomligheten som klimatmålen och inte minst för att skapa ett attraktivt stadsliv.

En ökad cykling till och från jobb och pendlingsstationer året om innebär mindre trängsel och förbättrad folkhälsa. Att barn och ungdomar cyklar till skola och aktiviteter är viktigt, inte minst då forskningen tydligt visar på minskad fysisk aktivitet hos vissa grupper barn och ungdomar. 

Moderaterna anser att samtliga trafikslag har sin plats i Stockholm. Cykeln måste därför samtidigt harmonisera med andra trafikslag och cykelvägar ska vara smidiga och trafiksäkra.

Moderaterna prioriterar frågor om cyklandets förutsättningar i vår politik om infrastruktur där planeringen anpassas till förändringar av lagstiftning kring cykling, stadsutveckling och nya innovationer på området. Vi vill se en modern politik som främjar ett tryggt och säkert cyklande i alla åldrar. 

Moderaterna vill:

  • Utforma en modern cykelpolitik med minskat regelkrångel. 

Hur tycker du att cyklandets förutsättningar är idag?

Dålig
Medel
Bra