Cybersäkerhet

Moderaterna vill förbättra Sveriges möjligheter att skydda sig mot hybridhot. Svensk försvarsförmåga ska byggas för att vi ska kunna möta ett väpnat angrepp. Men vi behöver även en rad nya verktyg för att möta bredden av andra hot, som cyberattacker, cyberterrorism, sabotage, valpåverkan, desinformationskampanjer och fientliga uppköp – så kallade hybridhot. 

Moderaterna vill se mer pengar till det nationella centret för cybersäkerhet. Sverige är idag ett av världens mest digitaliserade länder, men när det gäller cybersäkerhet ligger vi sämre till enligt internationella jämförelser. När det gäller cybersäkerhet finns ett antal områden som vi behöver stärka. Det handlar bland annat kompetensförsörjning, större och effektivare satsningar på forskning samt bättre samarbetsstrukturer med näringslivet. 

Därför vill Moderaterna:

  • Vi vill avsätta mer pengar till nationellt cybersäkerhetscentrum. 
  • Åtgärder för att skydda näringsliv och forskning från hybridhot

Hur viktigt är det med cybersäkerhet?

Inte viktigt
Medel
Mycket viktigt