Brottsoffer

Brottsofferperspektivet behöver stärkas i svenskt rättsväsende. Den som har utsatts för brott ska alltid kunna räkna med stöd från samhället. Rättssamhället måste alltid stå på brottsoffrets sida. Moderaterna föreslår därför flera åtgärder för att stärka brottsoffrets ställning i rättsprocessen. 

Det är Brottsoffermyndigheten som bedömer hur mycket kränkningsersättning som brottsoffret ska få i ett visst fall.  En person som har blivit våldtagen har rätt till en kränkningsersättning på ca 100 000 kronor. En person som blivit utsatt för ett mordförsök har i normalfallet rätt till ersättning med ca 125 000 kronor. 

Det är orimligt att ersättningarna är så låga och att ersättningen legat på samma nivå i 30 år. För att stärka brottsofferperspektivet vill Moderaterna fördubbla kränkningsersättningen. Dessutom vill vi att det ska bli möjligt att utmäta skadestånd till offret från eventuella skadestånd som gärningsmannen har fått.

När en person blir dömd för ett brott framgår det av domen om gärningsmannen ska betala skadestånd till sitt brottsoffer. I dag är det dock ofta upp till brottsoffret själv att kräva in skadeståndet av sin förövare. Som en konsekvens av detta kan brottsoffret kan behöva ta kontakt med den som har utsatt honom eller henne för brottet för att få ut sin ersättning. Om brottsoffret inte vill ta kontakt med gärningsmannen behöver han eller hon ansöka om hjälp från Kronofogden. Och det är ofta en lång och utdragen process.

Moderaterna menar att det inte är rimligt att brottsoffret själv ska behöva kontakta den skadeståndsskyldige för att få sina pengar. Istället vill vi att brottsoffret direkt får pengarna utbetalda av Brottsoffermyndigheten som i sin tur får kräva ut pengarna av den som har blivit dömd att betala skadestånd. Det skulle både underlätta utbetalningen av ersättning och minska brottsoffrets lidande.

Moderaterna vill:

  • Dubblera skadestånden för brottsoffer
  • Brottsoffermyndigheten ska betala ut utdömda skadestånd direkt till brottsoffret. 
  • Stärka skyddet för vittnen och brottsoffer
  • Utöka möjligheterna att vägra eller sätta ned skadeståndet till personer som blivit dömda för grova brott.

Hur mycket tycker du att en person som blivit utsatt för mordförsök ska få i skadestånd?

125 tusen
Medel
Minst 250 tusen