Brottslighet – Skärpta straff

Moderaterna föreslår skärpta straff. Syftet är att minska brottsligheten och ge brottsoffren upprättelse. Sverige behöver en tuffare kriminalpolitik som sätter brottsoffrets intressen i fokus.

Straffen ska spegla brottets allvar. Det är viktigt för att sätta brottsoffret i centrum och för att återupprätta allmänhetens förtroenden för rättssystemet. Därför vill Moderaterna skärpa straffen, avskaffa mängdrabatten och ungdomsrabatten och utvisa utländska medborgare som begår som leder till fängelse. 

Skärpta straff har klara fördelar. Den som sitter i fängelse kan inte begå nya brott, och på så sätt minskar brottsligheten när fler avtjänar längre fängelsestraff. Ett relativt litet antal personer begår nämligen de flesta allvarliga brotten i Sverige. När dessa blir dömda till fängelsestraff sker en så kallad inkapaciteringseffekt: Personerna kan helt enkelt inte begå nya brott under tiden de sitter inlåsta. Genom att skärpa straffen skyddar vi effektivt människor från att behöva bli utsatta för brott. Därför vill Moderaterna särskilt skärpa straffen för våldsbrott och sexualbrott. 

I Sverige finns det ett system med mängdrabatt. Det innebär att en person som begår flera brott bara behöver avtjäna hela straffet för det allvarligaste brottet. Det sker genast en avtrappning där straffvärdet blir mindre för de ”mildare” brotten. 

Moderaternas förslag:

  • Skärp straffen för flera brott, särskilt för våldsbrott och sexualbrott.
  • Summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska räknas ihop. Först efter det ska straffet bli avtrappat vid ytterligare brott.
  • Avskaffa ungdomsrabatten för alla brott som begås av gärningsmän över 18 år.
  • Utländska medborgare som begår brott som har ett straffvärde som normalt leder till fängelse ska utvisas som huvudregel

Tycker du att Sverige måste skärpa straffen för att få ordning på kriminaliteten?

Nej
Medel
Ja