Bistånd

Moderaterna ser Sveriges engagemang i världen som en helhet som ska utgå från Sveriges intressen och värderingar. Vår biståndspolitik bygger på en insikt om att det inte är bistånd som driver utveckling. Marknadsekonomin, äganderätten och en fri handel utgör grunden för samhällens utveckling och hållbart välstånd för människor. 

Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra. 

Moderaterna anser att det humanitära biståndet som andel av svenskt bistånd behöver öka, för att biståndets uppgift i detta fall är tydlig: Med humanitärt bistånd kan vi rädda liv, lindra nöd och minska lidande, och därigenom nå de allra mest utsatta människorna.

Bistånd ska sträva efter rätt effekt och resultat. Därför är det fel med ett enprocentsmål. Det riskerar att SIDA får mer pengar än vad som kan användas på ett ansvarsfullt sätt. 

Därför vill Moderaterna:

  • Avskaffa enprocentmålet och ersätt det med en fyraårig budgetram för biståndet.
  • Fokusera det svenska biståndet till länder, organisationer och tematiska områden där det kan göra konkret nytta.
  • Öka andelen humanitärt bistånd i den svenska biståndsbudgeten.

Vad tycker du om andelen av humanitärt bistånd i biståndsbudgeten?

Bra som det är
Medel
Borde ökas