Bidrag

I dag lönar det sig bättre för vissa familjer att leva på bidrag än att ta ett jobb. För att komma tillrätta med detta vill vi införa ett bidragstak, så att den som kan arbeta alltid ska tjäna mer på att ta ett jobb än att leva på bidrag.

Sverige har idag en rekordhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Det är en ohållbar situation som kräver rejäla insatser för att integrationskrisen inte ska bli permanent. För att vända utvecklingen föreslår vi en bidragsreform.

Moderaterna anser att nyanlända successivt ska arbeta sig till rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. Så vill vi både stärka drivkrafterna för arbete och integration och minska den ekonomiska belastningen på systemen. 

Moderaterna vill att huvudregeln ska vara att en person som har försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid. Den som inte deltar i dessa aktiviteter ska kunna få sitt socialbidrag minskat.

Moderaternas förslag:

  • Full tillgång till svenska välfärdsförmåner ska man få genom arbete, eller för att man bor i Sverige permanent och lagligt.
  • Inför ett bidragstak, så att summan av alla bidrag inte får vara högre än 75 procent av lönen för ett vanligt arbete.
  • Inför ett gemensamt utbetalningssystem för bidrag från kommuner och myndigheter.
  • Inför krav på motprestation på heltid för den som har försörjningsstöd.
  • Minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter på heltid.
  • Skärp socialtjänstlagen, så att den som har försörjningsstöd måste tacka ja till ett arbete även på en annan ort, för att behålla sitt försörjningsstöd.

Tycker du att det är orättvist att vissa bidragstagare tjänar mer än andra som har ett arbete?

Nej
Medel
Ja!