Bensinskatt

Den höga bensinskatten innebär en tung ekonomisk börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor längre från kollektivtrafik ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen. Moderaterna har därför sänkt och vill fortsätta att sänka både bensinskatten och dieselskatten.

I många delar av länet är bilen det enda möjliga färdmedlet för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till fotbollsträningen eller besöka föräldrarna på äldreboendet i en stressig vardag. Det är varken rätt eller rättvist att den som är beroende av bilen för att få livet att gå ihop, genom höga skatter på drivmedel, ska behöva dra det tyngsta lasset.

Moderaterna är övertygade om att de allra flesta vill hjälpa till med klimatomställningen. Men långt ifrån alla har råd att köpa en dyr elbil och på många platser finns det dåliga möjligheter till laddning. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara rättvis. Då kan vi inte genom höga skatter på bensin och diesel straffa den som behöver bilen för att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. I statsbudgeten 2022 möjliggjorde vi att bensinskatten sänktes. Men mer måste göras för att alla ska ha råd att transportera sig. Moderaterna vill därför fortsätta att sänka bensinskatten och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den Socialdemokraterna har infört.

Moderaterna förslag: 

  • Moderaterna har sänkt och vill fortsätta sänka bensinskatten

Hur hög eller låg tycker du att bensinskatten ska vara?

0%
Medel
100%