Arbetslinjen

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen. Den kanske viktigaste anledningen till den höga arbetslösheten i vissa grupper i Sverige och Stockholm är just att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till arbete. Det gäller särskilt för låga inkomster, där skillnaden av arbete och inte göra det är lägre än i nästan något annat land. Om det lönar sig mer att arbeta kommer arbetslösheten bli lägre och arbetslöshetstiderna kortare. 

Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt nuvarande och framtida välstånd, men det är mer än så. Det är också en fråga om vilket samhälle vi vill ha. När det lönar sig att arbeta blir det tydligt att det är rätt att anstränga sig för att skapa en bättre tillvaro för sig själv och för andra. Flit och ansträngning måste löna sig bättre, passivitet – inte alls. Därför måste skatter och bidrag uppmuntra till arbete. Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen.

Det finns ett robust stöd för att det ska löna sig att arbeta inom den nationalekonomiska forskningen och det är den insikten som ligger bakom exempelvis jobbskatteavdraget. Att det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete gäller för försörjningsstöd och etableringsersättning, men också för dem som har a-kassa eller aktivitetsstöd.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora inkomster.
  • Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla olika bidrag på varandra.
  • Ställ krav på att den som invandrat att gradvis kvalificera sig till välfärdsförmåner genom arbete.
  • Rulla tillbaka de tillfälliga höjningar av a-kassan som gjorts med anledning av pandemin, så att a-kassan uppmuntrar till återgång i arbete.

Hur hög tycker du skatten på arbete ska vara?

0 %
Medel
100 %