Abort

Moderaterna vill stärka aborträtten. Kvinnans sexuella självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi vill ge möjligheter till abort i hemmet, se över om barnmorskor ska få utföra aborter och införa en tidsgaranti för aborter.

Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sverige. Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är varje kvinnas rättighet att själv välja om och när hon vill ha barn. Det är helt avgörande för ett jämställt samhälle. Vi vill därför utveckla och modernisera abortlagstiftningen.

Tack vare stora medicinska framsteg är det idag möjligt att genomföra en medicinsk abort i hemmet – givetvis med stöd och rådgivning från hälso- och sjukvården. Kvinnor ska själva få bestämma om de vill genomföra aborten i hemmet eller på sjukhus.

I Sverige sker majoriteten av alla aborter tidigt i graviditeten. Men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta på att få utföra en abort. Moderaterna vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att lägga förslag på en tidsgaranti för aborter.

Samtidigt är det av högsta vikt att utbildning om preventivmedel är god för att undvika oönskade graviditeter. 

Moderaternas politik: 

  • Moderaterna vill att kvinnor ska kunna utföra abort i hemmet
  • Moderaterna vill ge barnmorskor rätt att utföra aborter
  • Moderaterna vill införa en tidsgaranti för aborter
  • Moderaterna vill satsa mer pengar på pengar forskning om aborter

Tycker du att kvinnor borde ha möjlighet att utföra abort i hemmet?

Nej
Medel
Ja