Bjud in din vän med något alternativ nedan

20Dagar
21Timmar
58Minuter
08Sekunder
kvar till valet

Lidingö

Vi slår vakt om Lidingö

Lidingö har styrts av Lidingömoderaterna i decennier och det är ingen slump att Lidingö är en av Sveriges mest välskötta kommuner. För att Lidingö ska fortsätta vara tryggt, grönt och med en välordnad ekonomi krävs att politiken även fortsättningsvis utövar en tydlig styrning av staden. 

Vi Lidingömoderater vill fortsätta att ta ut färdriktningen med fokus på ordning och reda, ökad effektivitet och höjd kvalitet i stadens kärnverksamheter samt omsorg om Lidingös unika natur och miljö.

Skolan och omsorgen på Lidingö är bland de bästa i landet. Vi Lidingömoderater har visat att det är möjligt att både höja kvaliteten för medborgarna, göra nya satsningar och samtidigt kunna sänka skatten.

Föreningslivet och hälsa är en viktig del av Lidingö. Vi har därför genomfört ett antal idrottsprojekt såsom Vallen, ny fotbollsplan i Dalénum, bollhall i Torsvik och en ny handbollshall. Dessutom kommer Lidingös nya simhall att stå färdig under den kommande mandatperioden.

Näringslivet utgör grunden för vårt välstånd. Vi har därför fokuserat på att öka servicen och dialogen med Lidingös företag. Som en följd har Lidingö klättrat kraftigt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsvänliga kommuner.

Det offentliga rummet ska vara trivsamt och vår arkitekturskatt ska därför värnas. Nybyggnation ska förbättra Lidingö och utformas småskaligt, varsamt och klassiskt i enlighet med det som Lidingöborna föredrar. Lidingö ska behålla sin karaktär och inte bli som innerstaden. Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö.

Lidingö ska fortsätta att vara grönt och våra naturområden ska bevaras och vara attraktiva och inbjudande för friluftsliv, rekreation och boende. Våra vatten ska vara rena och friska och sopsorteringen enkel och välordnad.

Bilen är nödvändig för många för att få ihop livspusslet och är därmed en viktig frihetsfråga. Den ska därför även fortsättningsvis vara ett av flera valbara färdmedel för medborgarna tillsammans med bra cykelvägar och en välfungerande kollektivtrafik. Det ska vara upp till varje Lidingöbo att själv kunna välja det färdsätt som bäst passar de egna behoven. Därutöver förespråkar vi även en utökad sjötrafik.

På Lidingö ska det råda ordning och reda. Lagar och regler ska gälla lika för alla – oavsett var man kommer ifrån. Lidingö var först i Stockholmsregionen med att införa tiggeriförbud eftersom tiggeri inte är en väg ur fattigdom. Rumäniens och Bulgariens problem har inte sin lösning på Lidingös gator. Tiggeriförbudet på Lidingö ska därför finnas kvar. Det är också numera ordning på Näset efter att Afghanistans konsulat flyttat till nya och större lokaler i Kista. 

Att vara trygg är en förutsättning för att känna sig fri och kunna ta för sig av livet. Det ska vara tryggt på Lidingös gator, motionsspår och torg – oavsett tid på dygnet – och hemmen ska vara fredade från inbrott. Brottslighet hör inte hemma på Lidingö. Vi vill därför att Lidingö ska få tillbaka sin polisstation till ön och att vi ska få minst fem dedikerade områdespoliser med god lokalkännedom.

Nationellt driver vi på för en slopad trängselskatt i Ropsten, att Lidingö inte ska behöva betala 700 miljoner kronor per år till andra kommuner som inte sköter sig genom skatteutjämningssystemet samt att det kommunala självstyret ska upprätthållas och inte inskränkas av exempelvis anvisningslagen. Det ska vara upp till varje kommun att själv avgöra hur många nyanlända som det finns kapacitet att integrera i samhället på ett framgångsrikt sätt.

Lidingö är en underbar plats att leva och bo på. Det är småstaden i närheten av storstaden och en grön och trygg oas. Här tillåts människor välja, växa och ta eget ansvar. Så vill vi att det ska förbli.

Vi Lidingömoderater ser Lidingö som möjligheternas och framtidens ö och värnar om att Lidingö ska bevaras tryggt och grönt även för kommande generationer. 

Vi slår därför vakt om Lidingö med Lidingöbornas bästa i åtanke. 

Hitta oss på sociala medier