Bjud in din vän med något alternativ nedan

20Dagar
21Timmar
15Minuter
28Sekunder
kvar till valet

Huddinge

Moderaterna – det trygga valet

Vi lovar inte allt åt alla men tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kan vi satsa på det som är allra viktigast – tryggheten och skolan. 

Huddinge ska vara tryggt. Kameror ska finnas på alla otrygga platser och vi vill ha fler ordningsvakter i våra centrum. Tillsammans med polisen ska vi punktmarkera gängmedlemmar och unga i riskzonen och vi vill fortsätta att satsa på avhopparverksamhet, föräldrarådgivning, fritidsaktiviteter och framför allt skolan.

Allt det vi gör i Huddinge är extra viktigt nu när vi har en regering som inte tar sitt ansvar. Det är färre poliser på gatorna än det var för åtta år sedan och inte ens på den plats i kommunen där två barn skottskadades i en gänguppgörelse får vi sätta upp kameror. Det är inte klokt. Vi behöver en ny regering som prioriterar tryggheten.

  • Krafttag mot gängen.
  • Fler trygghetskameror och ordningsvakter.
  • Stöd till föräldrar och en aktiv fritid för barn och unga.

Våra skolor är uppskattade och elevernas resultat är bättre än någonsin. Men den svenska skolan lider av brist på studiero. Elever som beter sig hotfullt ska omplaceras och vi vill fortsätta förbättra skolmiljön för elever med NPF-diagnoser som ADHD eller autism. Det handlar om bemötande, trygga rutiner och miljöer vilket är positivt för alla barn.

Vi har fantastiska lärare i Huddinge men de är för få. För att se till att lärare får mer till med varje enskild nivå vill vi anställa fler. Så skapar vi goda förutsättningar för elever att lära och lärare att lära ut. 

  • Fler lärare och stöd till elever med diagnoser som ADHD och autism.
  • Krafttag mot stök och otrygghet i skolan.  

Huddinges starka tillväxt ger ökade skatteintäkter, fler bostäder, fler arbetsplatser och bättre service. Det möjliggör också för ny infrastruktur som Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. Men Huddinge ska inte växa överallt. Vi vill inte bygga bort Huddinges unika natur eller exploatera våra karaktäristiska och populära villaområden. 

  • Stoppa trafikkaoset! Tvärförbindelsen och Spårväg syd behövs.
  • Bevara vår unika natur och populära villaområden.

Hitta oss på sociala medier