M-löften inför Europavalet: Mer frihandel, minskat regelkrångel och förändringar av GDPR

Moderaterna kommer att ställa krav på att nästa EU-kommission tecknar fler frihandelsavtal, minskar regelbördan för företagen, fördjupar den inre marknaden och satsar mer på AI-utveckling. 

Bland annat kräver partiet att subventionerna och statsstöden på EU:s inre marknad fasas ut och att EU inför ett ”konkurrenskraftslås” för all ny lagstiftning.

– Det måste bli slut på statsstöd och subventioner på den inre marknaden. I stället måste vi sätta tillväxten och företagandet i centrum. Därför kräver vi att nästa kommission inför ett ”konkurrenskraftslås” som innebär att varje ny EU-reglering granskas ur ett konkurrenskraftsperspektiv, säger Tomas Tobé.

Jörgen Warborn, som står på tredjeplats på valsedeln, pekar på att EU just nu halkar efter exempelvis USA. Han menar att företagandet i EU hämmas av onödiga regler och att vi går miste om exportintäkter när EU inte lyckas gå i mål med viktiga frihandelsavtal.

– Vi behöver rensa upp i regeldjungeln och förenkla befintlig lagstiftning. Exempelvis vill vi förändra GDPR och minska EU:s totala regelbörda med 30 procent. Dessutom kräver vi att frihandelsavtalen med Mercosur, Indien och Australien ratificeras under nästa mandatperiod, säger Jörgen Warborn.