Grundlagsskydda aborträtten i EU

Rätten till abort är internationellt på tillbakagång, inte minst i USA. I Europa har situationen i Polen, under det tidigare politiska styret, vad gäller tillgång till abort varit ytterst problematisk, med dödsfall som följd, och EU:s strängaste abortlagstiftning återfinns sedan länge på Malta.

Den svenska abortlagstiftningen är ett föredöme och det bästa vore om den kunde gälla i alla EU:s medlemsländer. Så ser däremot verkligheten inte ut. Vi vill därför inte förhandla vår svenska abortlagstiftning med 26 andra länder, om exempelvis till och med vilken vecka fri abort ska vara tillåtet. Inte heller formerna för svensk hälso- och sjukvård.

Aborträtten är däremot en rättighet, och som en sådan hör den hemma i EU:s så kallade rättighetsstadga – och tillgång till fri och säker abort bör, på ett eller annat sätt, råda i alla medlemsländer.

Det innebär att vi vill grundlagsskydda rätten till abort både i Sverige och i EU.