Grönt ljus till migrationspakten

Europaparlamentet har röstat ja till EU:s så kallade migrationspakt. Det är ett historiskt beslut, efter över åtta år av politiska låsningar. Pakten kommer bidra till en mer fungerande och långsiktigt hållbar europeisk migrationspolitik, ökad kontroll vid gränsen och en lägre invandring till Sverige och Europa. Genom migrationsminister Maria Malmer Stenergard och Europaparlamentariker Tomas Tobé har Moderaterna spelat en avgörande roll för att den nya politiken kan komma på plats.

Överenskommelsen om migrationspakten innebär att alla ska registreras och en ökad säkerhetsgranskning. Därtill ett snabbförfarande vid yttre gräns, vilket kommer leda till att fler prövas snabbt och ett ökat återvändande. Alla länder åläggs att bidra i en gemensam migrationspolitik, men baserat på frivilliga och flexibla lösningar, exempelvis genom ekonomiska bidrag. Samarbetet med tredje land utökas.

Tomas Tobé har varit Europaparlamentets huvudförhandlare för en av lagstiftningarna och har arbetat med frågan i över tre år.

– Ett av Moderaternas främsta vallöften i det förra Europavalet var att reformera EU:s invandringspolitik. Det har vi verkligen levererat nu. Pakten kommer stärka kontrollen vid gränsen, öka säkerheten och skapa mycket mer ordning och reda. Det kommer bidra till en lägre invandring till Sverige och Europa, säger Tomas Tobé.